Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Us presentem: Caretta a la vista

Vídeo que dóna a conèixer la tortuga babaua, descriu el seu procès d'anidació i proporciona instruccions sobre com actuar en cas de trobar-se una tortuga marina o un rastre a les platges de la Península Ibèrica.La tortuga babaua és la tortuga marina més abundant al Mediterrani, però també hi trobem altres espècies com la tortuga llaüt, la tortuga verda i molt excepcionalment la tortuga Kemp i olivàcia. Trobem dues colònies diferenciades, l’ oriental on es troben individus juvenils, subadults i adults (amb unes 3.000 femelles reproductores); i l’ occidental, formada bàsicament per joves i subadults concentrats en zones d’ alimentació, i amb una abundància estimada d’entre 100.000 i 250.000 individus. La tortuga babaua ha nidificat tradicionalment a la conca Est (Turquia, Grècia, Xipre), però no així a la seva part més occidental. No obstant això, des de l’any 2001 s’han registrat alguns esdeveniments de nidificació esporàdics a Espanya, sud de França i Itàlia.

Des de 2001 a 2011 es van registrar quatre nius a Espanya. L’estiu de 2014 va suposar un increment de l’activitat, ja que es van detectar vàries tortugues marines en platges de diferents punts de la costa catalana i valenciana, i es van confirmar la posta de tres nius. Durant l’estiu de 2015 aquests esdeveniments s’han anat repetint, registrant-se cinc activitats de nidació de tortugues marines, que han representat dos nius exitosos més durant el juliol de 2015.
Més informació: www.carettaalavista.com

Us presentem Illustraciència

Illustraciencia és un projecte nascut el 2009 sota la coordinació de Miquel Baidal Crespo amb l’objectiu de divulgar i premiar la il·lustració científica i de natura.
Per a això, Illustraciencia duu a terme nombroses accions, entre les quals destaca el Certamen Internacional d’Il·lustració Científica i Naturalista. En cada edició, es seleccionen les millors 40 obres per crear una exposició itinerant amb la qual apropar la ciència a la societat. D’entre els seleccionats, i d’acord al seu objectiu, Illustraciencia premia econòmicament l’obra guanyadora del premi. Així mateix, les il·lustracions seleccionades es recullen en un catàleg virtual d’accés lliure.

La visibilitat de la il·lustració científica i dels autors s’aconsegueix també per mitjà de tallers i xerrades impartits per professionals del sector. Tant les exposicions com les activitats es realitzen en col·laboració amb universitats, museus, biblioteques i altres entitats compromeses amb la divulgació de la ciència, establint així una relació en la qual el projecte, els il·lustradors, les institucions i la societat en surten beneficiats.

http://illustraciencia.info/ca/