Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Natusfera

Natusfera és una adaptació de iNaturalist desenvolupada pel CREAF i Bineo Consulting. És finançada per la FECYT, Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (www.fecyt.es), Obra Social "La Caixa" (https://obrasociallacaixa.org/es/home), el Node Nacional de Biodiversitat a Espanya, GBIF.ES (www.gbif.es) i l'Institut de Ciències del Mar (www.icm.csic.es). L'administració, coordinació, manteniment i gestió dels continguts es realitza a través del CREAF, GBIF.ES i Bineo Consulting.

GBIF.ES és el Node Espanyol de la Infraestructura Mundial d'Informació en Biodiversitat (GBIF, per les sigles en anglès). El seu objectiu principal és donar accés -via Internet, de manera lliure i gratuïta- a les dades de biodiversitat de tot el món per donar suport a la investigació científica, fomentar la conservació biològica i afavorir el desenvolupament sostenible. Actualment, GBIF comparteix milions de registres de biodiversitat procedents de més de 30.000 bases de dades, xifra que s'incrementa contínuament donat el caràcter dinàmic de la xarxa. L'accés a aquesta informació és directe mitjançant el Portal de Dades Internacional (www.gbif.org) i del Portal de Dades Nacional (http://datos.gbif.es/).


https://natusfera.gbif.es/?locale=ca