Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Beepath


Beepath ofereix un procés de cocreació i una activitat de ciència ciutadana a professorat i alumnat de 3r i 4t d'ESO implicant-los en una recerca real sobre mobilitat i geolocalització.
Beepath promou l’aprenentatge de les competències STEM amb un acompanyament, unes eines i uns recursos per a una participació activa en recerca. L'activitat té un impacte tangible en l’entorn més proper als alumnes i als centres educatius a partir de l’anàlisi i la interpretació col·lectiva de les dades obtingudes.

El projecte es caracteritza per la promoció de la didàctica de les ciències des d'un enfocament allunyat del mètode tradicional de transmissió de coneixements.
L'objectiu és estudiar la mobilitat ciutadana intervenint en totes les etapes d'una recerca científica real, analitzant i interpretant de manera col·lectiva les dades recopilades.
L'adquisició d'aquestes dades es durà a terme mitjançant la geolocalització proporcionada per una aplicació mòbil.

Amb l'acompanyament d'un equip de professors universitaris, experts en anàlisis de dades i professionals de l'educació de l'equip de Beepath, els alumnes i professors codissenyaran un projecte científic propi de mobilitat humana que s'ajusti a les particularitats i l'entorn de cada professor i cada aula.

http://beepath.org/